Om Sydspetsen

 

Syfte

Ändamålet med den här klubben är att främja och stödja verksamheten för att vidareutveckla Sydspetsen både hälsomässigt och jaktmässigt så att i framtiden den blir erkänd som en renrasig hund framöver.

 

Sydspetsen – En Wachtel/Spetskorsning

En Sydspets är ett samlingsnamn för de 5 populäraste Wachtel/spets korsningarna Gråhund/Wachtel, Jämthund/Wachtel, Karelsk Björnhund/Wachtel, Laika/Wachtel och Svensk Vit Älghund/Wachtel. För tillfället rekommenderar vi att hålla dessa korsningar separata och att man inte parar mellan dessa korsningar för att se hur respektive utvecklar sig.

Sydspetsen är ett resultat av vildsvinets etablering och utbredning i södra delarna av landet där vildsvinspopulationen har ökat exponentiellt över de senaste 20-30 åren.

Sydspetsen arbetar ungefär på samma sätt som en älghund men ska vara kortare i både sök och förföljande då individerna ska passa för jakt söderut där jaktområdena är mindre, vilttätheten är högre och där man kräver hundar som inte har för långt förföljande. Resultatet blir att de är mer anpassade till Sveriges sydligare breddgrader och där av har den fått namnet Sydspets. Dessutom har många av individerna kännetecken vilka påminner om en spets rent anatomiskt vilka är en karakteristisk hög hållning, ett kilformat ansikte, böjd svans och spetsiga öron. För jakt på vildsvin i norra delarna av landet rekommenderar vi inte den här korsningen då den har ett kortare sök och förföljande än vad en ren älghund har vilket oftast krävs för större områden norrut.

Vi uppskattar idag att det finns mellan 2000-3000 individer av just de här 5 konstellationerna och siffran ökar för varje år. Antalet wachtel/spets korsningar har ökat exponentiellt de senaste 10-20 åren och har följt vildsvinsetableringen. Om ni söker enbart en rådjursdrivande hund rekommenderar vi hundraser som t.ex. Wachtel eller om ni vill ha en renodlad älghund för jakt norrut så rekommenderar vi rena älghundar istället för en Sydspets. Däremot går det utmärkt att släppa en Sydspets tillsammans med en Wachtel eller en älghund då de kompletterar varandra väldigt bra och prioriterar ofta olika vilt.

 

Varför en Wachtel/Spets-korsning?

Det finns idag inte någon renrasig hund som uppfyller de oerhört hårda fysiska och etiska kraven vi jägare ställer när det kommer till vildsvinsjakt med löshund på små områden i söder enligt de etiska kraven som vi i Skandinavien ställer.

2013/2014 sköts det nästan lika många vildsvin som älgar (ca 100 000 av vardera), tittar vi på hur många renrasiga älghundar vi har idag i Sverige (ca 7 stycken beror lite på vad man räknar som framavlad älghund) mot hur många framavlade renrasiga vildsvinshundar vi har (0 stycken) så ser vi ganska så fort att det är en stor brist på framavlade vildsvinshundar i Sverige. Resultatet blir att man importerar och utvärderat en rad olika europeiska och internationella vildsvinshundar som just nu används som drivande vildsvinshundar. Älghundarna som har visat stor potentiell har tyvärr oftast för stort sök och för långt förföljande för att vara effektiva söderut där markerna är mindre. Givetvis ska vi inte rikta aveln inom älghundarna på vildsvin då de genom århundradens gång har avlat fram särskilda drag som gör dem just till utmärkta älghundar.

Många olika hundraser har utvärderats både internationella och nationella men många brister på flera egenskaper för den löshundsjakten vi bedriver i Skandinavien. Det är en av anledningarna till varför vi idag har ofantligt mycket hundar som dör eller blir svårt skadade under vildsvinsjakt.Vildsvin är idag utan tvekan det viltet som till antal står för mest skador (både fatala och allvarliga skador) under vildsvinsjakt med löshund (se statistik Agria). Sydspets vill ändra på det här och kommer att avla fram den första Skandinaviska vildsvinsspecialisten med oerhört hårda krav för att hålla nere skadorna och bedriva löshundsjakt med höga etiska värderingar.

De raser som har visat framfötterna i norr är älghundarna, tyvärr har de oftast för stort sök och långt förföljande för jakt söderut där >90% av vildsvinsstammen är etablerad. Dessutom är det synd att rikta älghundarnas avel för vildsvinsjakt söderut då man avlar på egenskaper som inte är positiva för älgjakt t.ex. kortare sök och förföljande vilket är en nödvändighet ju länge söderut man kommer.

 

Sydspetsens egenskaper:

De egenskaperna vi kommer prioritera är (Dessa kommer sammanfattas i RAS standard Sydspets och Jaktprov för Sydspets):

 • Hälsa:
  Hälsokraven är oerhört tuffa och individer som har genetiska defekter som påverkar hälsan eller det jaktmässiga kommer att uteslutas ur aveln med direkt verkan. En sydspets ska klara av att springa flera mil om dagen, flera dagar i rad och under den tiden arbeta långa stunder med ståndskall och drevskall som är oerhört påfrestande för hunden. Vi kommer följa alla individer med en öppen stambok med noggrann och detaljerad sjukdomshistoria för varje individ.
 • Anatomi:
  Sydspetsen kan variera men ska i regel ligga mellan en Wachtel och en spetshund och gärna i det högre intervallet. Det viktigaste är att den har anatomiska förutsättningar för att vinna terräng snabbt, klara utfallen från vildsvinen därför är långa ben, smal och lätt kropp en nödvändighet (se BILDER).
 • Söket:
  Ett oerhört snabbt och effektivt sök där den framför allt går på vind men ska även kunna ta spår vid behov. Vi försöker hålla nere sök arealen mellan 200-800m vid behov av vidare sök så finns där andra ras alternativ. Individen ska prioritera vildsvin och ha bra förmåga att hitta detta viltet även när annat vilt är närvarande.
 • Skallet:
  Ett kraftfullt skall 30-60 skall i minuten är exemplariskt. Vi ser ingen fördel med att en hund ska skälla mer än 60 skall per minut då det kan försämra ståndarbetet. Vissa individer skäller enbart vid ståndskall, vissa vid synkontakt, vissa i spårlöpan o.s.v. detta kan variera och kommer att utvärderas längre fram vad som är önskvärt inom respektive Sydspets konstellation.
 • Ställande och drivande egenskaper:
  Den ska vara lugn i upptaget och ha förmåga att ställa i upptaget där den tydligt markerar för hundföraren var viltet befinner sig och hur nära den är. Den ska vid signal av hundföraren kunna arbeta loss eller ”spränga” en flock som ligger och trycker. Det ger både mig som hundförare en möjlighet att skjuta och möjligheter för passkyttarna om så önskas.
 • Mentalitet:
  Jakthundar har alltid haft en bra mentalitet utan att ha särskilda prov för att utvärdera individerna dessutom sätter vi så höga krav på individens arbete under jaktproven så individer som faller utanför ramen stryks redan där inom aveln. Om önskas finns där Mentalbeskrivning Hund (MH) (se LÄNK) som anordnas av SKK men det är inget som vi använder oss utav inom aveln just av ovanstående anledning.
 • Andra egenskaper:
  inga

 

En dynamisk och flexibel ställande och drivande hund

Vi får ofta frågan om Sydspetsen är en ställande eller drivande hund på vildsvin och älg. Svaret är att Sydspetsen är oerhört flexibel och dynamisk och har både ställande och drivande egenskaper. Vissa individer arbetar mer som en ställande spets medan andra jobbar mer som en drivande och får viltet i rörelse väldigt snabbt. Hur just din hund utvecklas är mycket upp till dig själv som hundförare och hur du formar individen. Sydspetsen är en väldigt formbar hundras och har både Spets och Wachtel egenskaper i genetiken. Hur du jagar in, präglar och formar din hund kommer att spegla hur den jagar inom genetikens ramar.

Generellt sätt kan man säga att en Sydspets ställer i upptaget men kan jobba loss viltet om hundföraren signalerar till hunden att den ska ”spränga”. Går det loss förföljer de flesta med ett snabbt skall om viltet är nära annars förföljer den tyst om avståndet är för långt. Kan hunden ställa om eller om viltet väljer att stanna fortsätter hunden att skälla ståndskall vilket är ett mycket grövre skall med lägre intensitet. Det finns också individer som enbart jobbar ställande och de som enbart jobbar drivande beroende på hur de format och präglat individen.

Låter Sydspets som en hundras du vill komma i kontakt med klicka då här (Valpar till Salu).

Leave a Comment